Teamsidan fixad!

Problemet är löst och teampresentationerna syns nu som de ska.