SVEMO:s miljöpris till Karlskoga MF

I samband med helgens STCC-tävlingar på Gelleråsen fick arrangerande klubben Karlskoga Motorförening ta emot SVEMO:s miljöpris för sina insatser. Juryns motivering löd:

”Karlskoga MF har under många års tid arbetat förebyggande och målmedvetet med miljöfrågorna. Klubben har visat en vilja att överträffa lagar och andra krav för att visa att man vill gå före för en bättre miljö för oss alla. Karlskoga MF har arbetat med den så viktiga ljudfrågan och på ett föredömligt sätt bjudit in närboende och myndigheter till samråd. Klubben visar också upp en vilja till att vara med och utveckla ny teknik och bränslen, som gör att motorsporten kan fortsätta vara en viktig teknikdrivande aktör i samhället.”

Ordförande för Karlskoga Motorförening, Lotta Ström fick ta emot priset, en check på 10 000 kronor, av SVEMO under lördagens grid show.