STCC-finalen åter till Disciplinnämnden

Svenska Bilsportförbundets Disciplinnämnd tvingas återuppta ärendet med STCC-finalen. Juridiska kommittén anser att den överklagan som Thed Björk lämande in efter att domarna beslutade att avslå protesten mot Rickard Rydell är giltig. Disciplinnämnden kommer därmed att få granska själva sakfrågan, om Rickard Rydell körde om under gulflagg eller ej.

 

Svenska Bilsportförbundets text:

Svenska Bilsportförbundets Juridiska kommitté återförvisar Thed Björks överklagan till Disciplinnämnden. Kommittén anser att det räcker med att konstatera att det av domarjuryns anteckningar framgår att Thed Björk har meddelat att han tänkt överklaga inom föreskriven tidsfrist.

Bakgrunden till protesten är den omkörning som Rickard Rydell gjorde under STCC-finalen, och som Thed Björk menar ägde rum under gulflagg. Den protest som lämnades in avslogs, och Thed Björk överklagade till Disciplinnämnden. Där avvisades ärendet med motiveringen att det av handlingarna inte framgick att han skriftligen inom en timme efter domarjuryns anslagna beslut meddelat sin avsikt att överklaga.

Efter att ha tagit del av materialet från Disciplinnämnden, och kompletterande yrkanden från Thed Björk konstaterar Juridiska kommittén att det i domarjuryns anteckningar har signerats med datum och klockslag att det meddelats till domarjuryn om eventuell avsikt att överklaga. En uppgift som också finns angiven i domarrapport. Därmed anser kommittén att Thed Björk har meddelat sin avsikt att överklaga inom föreskriven tidsfrist.

Ärendet går därmed tillbaka till Disciplinnämnden för fortsatt handläggning.