Mästerskapet äntligen avgjort — Rydell segrare

Chevroletföraren Rickard Rydell är 2011 års mästare i STCC. Det står klart sedan Svenska Bilsportförbundets Juridiska Kommitté behandlat Thed Björks överklagan från finalen på Mantorp.

Sista avgörande race i STCC var ruggigt spännande. Ena stunden var det Fredrik Ekblom som toppade mästerskapet, för att i nästa ersättas av Rickard Rydell. Vid målgång var Rickard Rydell fyra precis bakom Team Biogasföraren Fredrik Ekblom på tredje plats, vilket räckte för att Rydell skulle koras som mästare med två poäng.

Sedan följde ett rättsligt efterspel som först nu avgjorts genom att Svenska Bilsportförbundets Juridiska Kommitté (JK) granskat den incident som fick Team Biogas-föraren Thed Björk att överklaga den protest som domarjuryn avslog på plats. JK finner att Björk blev passerad under gulflagg, men att han genom att styra åt sidan gav en signal som bakomvarande kunde tolka som tekniskt fel på bilen, och därför passera Björk.

Juridiska kommittén anser att Rydell inte befann sig i sådan närhet att Björks oro för att han skulle bli påkörd kan anses befogad. Rydell pressade sig inte förbi, utan passerade först när Björk hade flyttat sig till ett ytterspår och lämnat innerspåret öppet. Ytterligare tre förare passerade på samma sätt då Björk höll sitt ytterspår med sänkt hastighet.

JK anser att passeringen kan anses ha gjorts i god tro, och att Rydell därmed inte kan förväntas backa tillbaka och återta sin plats bakom Björk när det visar sig att denne fortsätter sitt tävlande.

Sammanfattningsvis finner inte JK någon grund för att utesluta eller på annat sätt bestraffa Rydell för det inträffade under STCC-finalen på Mantorp. Björks överklagande avslås. Därmed kvarstår Rydell som fyra i finalracet och svensk mästare i STCC 2011.

Parterna har nu möjlighet att överklaga JK:s beslut till Riksidrottsnämnden (RIN).

Källa: www.sbf.se