STCC-reglementet 2012 klart

Nu är tävlingsreglementet för STCC godkänt av Svenska Bilsportförbundet och redo att presenteras. Det innebär att mästerskapet tar ett stort steg i det successiva införandet av det så kallade NGTC-reglementet som syftar till att bibehålla standardbilsracingens karaktär samtidigt som kostnaderna för de tävlande minskas jämfört med det tidigare reglementet. 

– Den här säsongen innebär startskottet för framtidens standardbilsracing, säger Bob Huzell, VD för STCC AB. Vi sänker kostnaderna betydligt för att bygga nya bilar samtidigt som vi behåller DNA:t från biltillverkarnas produkter och ökar bilbranschens möjligheter att engagera sig i STCC. Tidigare krävde deltagande i standardbilsracing nästan att besluten fattades på biltillverkarnivå för att racerbilar skulle byggas – med vårt reglemente går det att gå in i STCC på importörs- och återförsäljarnivå inom bilbranschen och bygga en bil baserad på det egna märket. Det gör att vi ser en stark framtid för STCC som plattform för bilbranschens engagemang.

Här är de två viktigaste förändringarna inför 2012:

Tre biltyper är godkända enligt det nya reglementet

Följande biltyper får användas i STCC i år:

  1. S2000-bilar med sugmotorer
  2. S2000-bilar med turbomatade NGTC-motorer (samt även turbomatade biogasmotorer)
  3. Bilar byggda fullt ut enligt NGTC-reglementet

– Det här innebär att deltagarna kan använda sina befintliga bilar som de är eller använda NGTC-motorer för att senare ta steget fullt ut till NGTC-bilar och det ser ut som om de allra flesta väljer den vägen att gå i år, säger Bob Huzell, VD för STCC AB. Vi har sett att det här konceptet fungerar mycket väl i det brittiska standardvagnsmästerskapet, BTCC. De ligger ett år före oss i införandet av NGTC-reglementet och de kommer i år att ha ett stort startfält med en jämn fördelning mellan S2000- och NGTC-bilar.

 

Nytt kvalsystem

Det tidigare systemet med omvänd startordning baserad på placeringarna i det första heatet försvinner och ersätts med ett helt nytt system för att avgöra startpositionerna.

Så här kommer startordningen att avgöras:

Kvalificering 20 minuter: Avgör startordningen för det första heatet

Topp 8-kval 10 minuter: De åtta snabbaste i kvalificeringen kör ett tiominuterspass för att avgöra startordningen för de åtta främsta i det andra heatet. Startpositionerna från placering nio och nedåt är samma som i det första heatet.

 

Exempel:

Heat 1

Startordning:

Platserna 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 och nedåt enligt resultat i kvalificering.

Heat 2

Startordning:

Platserna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enligt resultat i Topp 8-kval

Platserna 9, 10, 11, 12 och nedåt enligt resultat i kvalificering.

 

Bob Huzell kommenterar det nya kvalsystemet.

– Detta skapar sportslig rättvisa där de snabbaste förarna och bilarna premieras samtidigt som det ändå ges möjlighet till spännande omkastningar i startpositionerna inför det andra heatet, säger han. Med det tidigare reglementet kunde en förare tvingas bryta det första heatet och därmed få en så dålig startposition i det andra heatet att hela helgen blev förstörd. Nu kan förarna ta större risker under det första heatet utan att behöva riskera en bra startposition i det andra heatet. Det här kommer att ge bättre racing i båda heat.

STCC:s tävlingsreglemente hittar du här!