Ny bansträckning för STCC-finalen

Arbetet för att färdigställa Solvalla travbana inför årets STCC-final är i full gång. Alla grundläggande undersökningar är gjorda och nu kan projektet presentera den slutliga bansträckningen.

– Vi har rätat ut den ursprungliga sträckningen för att underlätta omkörningsmöjligheterna, säger Sten Gunnarsson, projektansvarig från STCC AB. Nu har vi hittat en bra lösning som kommer att skapa spännande förutsättningar för bra racing.

Under planeringsarbetet av STCC-finalen har STCC tagit hjälp av samarbetspartnern Semcon i beräkningarna av banans design.

– Det är oerhört viktigt att göra rätt från början i ett så här komplext projekt, fortsätter Gunnarsson. Semcons expertis har var väldigt värdefull i uppstarten av projektet och vi kommer även att använda oss av deras kompetens framöver.

Säkerheten för publik och tävlande är den viktigaste aspekten i anläggandet av en temporär bana. Sport & Evenemang, som har huvudansvaret för Solvalla-projektets genomförande, lägger stor vikt vid säkerhetsarrangemangen runt banan.

– Vi kompromissar inte med säkerheten, den är fundamental i vår verksamhet, säger Ebrahim Bojang, projektledare för Sport & Evenemang. Vi använder oss av expertis inom området och ingenting lämnas åt slumpen.

Projektet handlar inte bara om racing – planläggningen måste också ta den befintliga verksamheten på Solvalla, travsporten, i beaktande. En del av installationerna kommer att finnas kvar på banan under de närmsta två åren.

– Vi måste ta stor hänsyn till det estetiska då delar av banan kommer att ligga kvar på området. Det måste se bra ut och och det ska även fungera rent praktiskt med travverksamheten, säger Marcus Lindström, anläggningsansvarig på Solvalla.