Miss Sue V. segerdefilerar

foto : jk : miss sue v. och daniel redén