Finalen miljömärkt

När STCC kör finalen i banracing i Stockholm i helgen kommer tävlingen till publiken istället för tvärtom. Solvalla blir en racingbana för ett par dagar och den asfalt som läggs ut återanvänds. Tävlingarna körs på biogas, etanol och alkylatbensin. Återstående utsläpp klimatkompenseras. Evenemanget är miljömärkt av Håll Sverige Rent.

– Det här är modernt och miljöanpassat. Biltävlingars största klimatpåverkan är hur publiken tar sig till och från arenan. När STCC-finalen körs på Solvalla blir resvägen för de flesta kort, många åker buss eller tunnelbana. På tävlingsbanan dominerar miljöbränslena, säger Mattias Goldmann, som samordnar STCC:s miljöarbete på Solvalla.

STCC-finalen uppfyller Håll Sverige Rents Miljömärkt Event, med höga krav på ett aktivt och systematiskt arbete med att minska eventets miljöbelastning.

– Det betyder mycket att ett så stort event som STCC-finalen tar sitt ansvar och driver ett aktivt och strukturerat miljöarbete, säger Anna Linusson, VD på Håll Sverige Rent.

Av STCC-bilarna går fyra på biogas och tio på alkylatbensin, medan de andra klasserna JTCC och Carrera Cup körs på alkylatbensin och Camaro Cup på etanol. Tävlingsbanan på Solvalla anläggs asfalteras för ändamålet av PEAB. På onsdag är det trav på Solvalla igen, och då är asfalten flyttad  från travbanan till vägar som behöver repareras.

– När man lämnar STCC-finalen har man med sig en häftig racingupplevelse, men också nya tankar om återvinning och bättre bränslen för bilen, säger Mattias Goldmann, som samordnar STCC:s miljöarbete på Solvalla.

Trots STCC:s aktiva och innovativa arbete för att minska bilsportens klimatpåverkan har finalen en viss klimatpåverkan. STCC klimatkompenserar den fullt ut med utsläppsminskande projekt som uppfyller FN:s riktlinjer.

Detta är i linje med STCC:s aktiva miljöarbete. Organisationen STCC är miljödiplomerat av SamCert AB Miljödiplomering.