Motortest för V8 Thunder Cars

Jan Magnussen, den danska proffsföraren och Cameron Lawrence från Orlando Florida, en ung lovande Trans Am-förare, var inbjudna av Performance Automotive Scandinavian AB för att testa det nya motorprogram som är framtaget av GM Racing i Detroit USA för den skandinaviska racingmarknaden. Testet utfördes den gångna helgen i USA på Nola Motorsport park utanför New Orleans. 

Den nya GM-motorn kommer att användas i Skandinavien från och med 2013 i V8 Thunder Cars Sweden (Före detta Camaro Cup), Danish Thunder Sport Championship (DTC) samt Norwegian Thunder Cars Championship (NTCC).

Platsen för testet var Nola Motor Sport Park, en bana i New Orleans där förhållandena denna årstid är jämförbara med skandinaviska förhållanden.

Motorn har tidigare körts i uthållighetstest i en av GM:s motorbänkar i Detroit med Sebring Raceway som modell för simuleringen. Även ett kortbanetest hos Howe Racing har genomförts under vintern och nu var det alltså dags för ett riktigt körtest på bana.

Jan Magnussen och Cameron Lawrence delade på körningen och tillryggalade sammanlagt circa 70 varv på den 4,4 kilometer långa banan. Två raceingenjörer från GM Racing var på plats under testet för att genomföra mätningar på motorn och bränslesystemet. Testet var väldigt lyckat och genomfördes utan några som helst motorproblem.

Tiden i USA användes även för att testa nyutvecklade bromsdelar. Jan Magnussen kunde konstatera att de nya bromsdelarna fungerade bättre än de gamla. Bättre värmeavledning minskar risken för sprickbildning, en viktig säkerhetsfråga, och ger längre hållbarhet.

Under de kommande veckorna skall GM Racing och Performance Automotive analysera testet så att ett slutligt beslut kan fattas för hur motorn skall utrustas för att de skandinaviska serierna.