KAK:s Journalistpris till Daniel Frodin

I samband med STCC Yokohama Grande Finale passade KAK på att dela ut sitt Journalistpris. I år delades priset ut till Margareta Rosts minne*.

Juryn för KAK:s Journalistpris har utsett Daniel Frodin, Teknikens Värld, till 2013 års pristagare.

Juryns motivering:
”Daniel Frodin har i sin journalistiska gärning präglats av en stark tro på, och uttalad fallenhet för, berättelsen. Bra berättelser är ett starkt kitt som håller samman människor över tiden, i kulturer, inom intresse- och  expertområden.”
”Daniel Frodin har valt att använda denna sin talang i egenskapen som chefredaktör för ett av Sveriges starkaste fästen för det genuina bilintresset, nämligen tidningen Teknikens Värld. Tidningen har under Daniel Frodins mångåriga chefredaktörskap också utvecklats mycket väl inom webbjournalistik och television. Daniel Frodins gärning har skett i kombination med ett brinnande intresse för motorsport. I historisk racing under 2013 segrade flera gånger chefredaktör Frodin i klassen, Mini för standardbilar till och med 1965 års modell med cylindervolym över 1000 cc.
Det är en berättelse väl värd sin upphovsman!”

Daniel Frodin avbröt studierna till civilingenjör för att istället bli journalist. Efter studier och jobb på lokaltidningar fostrades han på Aftonbladet och finanstidningen Vision för att sedan bli frilans innan intresset för bilar kunde kombineras med granskande journalistik som chefredaktör för Teknikens Värld – Allt Om Bilen sedan 2004.

Ordförande för Juryn för KAK:s Journalistpris är Anders Ydstedt som säger:

”Den svenska fordonsindustrin har i generationer betecknats som en nationalklenod. Självklart följer av detta ett stort intresse för bilen och för bilism. Det är juryns uppfattning att Daniel Frodin lyckats väl i att vårda och utveckla detta intresse för bilismens sunda utveckling.”

 

Fakta om KAK:s Journalistpris:
KAK instiftade Journalistpriset 2008 med avsikt att belöna journalistiska insatser och som en uppmuntran för en seriös rapportering kring bilismens utveckling.

Prissumman är på 25.000 kronor.

Priset delades ut av Cornilla von Plomgren i samband med STCC-finalen den 21 september 2013 på Mantorp Park.

 

Jury KAK:s Journalistpris 2013*:

Magnus Ehrenstråhle, f.d. VD Bilprovningen
Lars Jilmstad, f.d. Presschef
Bertil Moldén, VD Bil Sweden
Cornilla von Plomgren, Miljö- och Kommunikationskonsult
KG Rickhamre, Journalist / Kommunikationskonsult, ledamot KAK:s styrelse
Ordförande för juryn är Anders Ydstedt som är ordförande i KAK:s Expertråd.
* Margareta Rost ingick i Juryn från dess bildande fram till sin bortgång 2013.

Tidigare vinnare:
2012 Marianne Sterner,         Vi Bilägare
2011 Håkan Matson,              Dagens Industri
2010 Jan-Erik Berggren,        Expressen
2009 Jonas Fröberg,              Svenska Dagbladet
2008 Lasse Swärd,                Dagens Nyheter

Fakta om KAK:
KAK, grundat år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att främja en sund utveckling av den svenska bilismen. Klubben ägnar sig åt ansvarsfrågor kopplade till bil och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter. De tre verksamhetsdelarna samverkar för att göra det attraktivt att genom ett medlemskap stödja KAK.

Se även KAK:s hemsida!

Global-Nyheter-2013-09-21-KAK-Journalistpris-Daniel-Frodin