Volvo Polestar-video 2013

En fantastisk säsong för Volvo Polestar Racing sammanfattas i denna snygga film: