Jonas Lundin ny VD för STCC

Jonas Lundin, tidigare koncernchef för måleriföretaget Sandå, tillträder som ny VD för STCC den 1 juli. Jonas Lundin går också in som ny delägare i bolaget vid sidan av Rickard Pålsson och bröderna Daniel och Filip Sporre.

– Jonas Lundin har med sin bakgrund inom motorsport och från ledande befattningar i svenskt näringsliv rätt bakgrund för att driva svensk elitracing vidare och för STCC är ledarskapet i fortsatt  fokus, säger STCC:s styrelseordförande Marika Skärvik.

Det är den tidigare huvudägaren Rickard Pålsson som tillsammans med Bob Huzell har arbetat fram den lösning som nu mynnar ut i att Jonas Lundin tar över VD-rollen i STCC. Samtidigt innebär förändringen att Bob Huzell efter sju år som VD för STCC övertar Rickard Pålssons plats i styrelsen samtidigt som han kommer att fortsätta arbetet med att utveckla RallyX, det nya rallycrossmästerskap som sedan i år ingår i STCC:s produktportfölj.

– Jag har arbetat tillsammans med Bob under många år och nu när jag inte längre är största ägaren i STCC tar jag med mig honom för nya uppdrag och då som vice VD i VEIDEC Group samt att han tillvaratar mina intressen i STCC, säger Rickard Pålsson. I Jonas Lundin har vi hittat det engagemang och den kompetens som behövs för att driva STCC vidare samtidigt som Bobs drivkraft och mångåriga erfarenhet kommer att komma både styrelsearbete och RallyX tillgodo på ett optimalt sätt.

Jonas Lundin kommer efter ett mellanår som ansvarig för STCC-teamens organisation närmast från Sandå där han var koncernchef under många år. Under sin tid i Sandå var han också engagerad som sponsor till STCC-teamet WestCoast Racing – dessutom har han ett förflutet som aktiv inom både rally och racing.

– Jag har varit delaktig i branschen från flera olika perspektiv vilket jag tror är viktigt för att utveckla STCC och RallyX in i framtiden, säger Jonas Lundin. Svensk elitracing och rallycross har en enorm kommersiell potential som vi ska se till att förverkliga och det är en uppgift jag verkligen ser fram emot.