STCC och RallyX Nordic: nu live i SVT1 och SVT2

Sveriges Television trappar upp sin satsning på STCC och RallyX Nordic. Jämte sändningarna på webben kommer sju av årets deltävlingar visas live i SVT1 eller SVT2!

– Att det blir direktsändning även i SVT:s traditionella kanaler betyder naturligtvis mycket för våra möjligheter att fortsätta växa som mästerskap, både sportsligt och kommersiellt, säger Jonas Lundin, vd på STCC AB.

STCC har haft sin givna plats i Sveriges Television de senaste säsongerna. Deltävlingarna har livesänts i SVT Play och dagen efter har racen sammanfattats i ett timslångt magasinsprogram i SVT.

Genom ett fortsatt starkt samarbete utökas från och med den här säsongen satsningen på STCC och RallyX Nordic i Sveriges Television. Till tidigare sändningstimmar adderas STCC live i SVT.

Från premiären i Skövde den 1 maj kommer SVT2 sända live mellan 14.00-16.30 samtidigt som tävlingen visas i SVT Play kl 12.30-16.30. Dagen därpå följs racen upp med ett timslångt STCC Magasin i SVT2.

– Skövde är en av sju tävlingar SVT kommer att livesända i sina traditionella kanaler. Samtliga sänds dessutom parallellt på webben, säger Jonas Lundin vd på STCC AB.

STCC omfattar den här säsongen fem racingklasser. Förutom STCC är det supportklasserna Porsche Carrera Cup Scandinavia, Renault Clio Cup, Swedish GT och Formula STCC Nordic. Tre av deltävlingarna (Skövde, Solvalla, Ring Knutstorp) samkörs dessutom med rallycrossmästerskapet RallyX Nordic, som även har deltävlingar i Arvika, Strängnäs och i norska Skien.

Sju av mästerskapens tävlingar kommer alltså att livesändas i antingen SVT1 eller SVT2. Från de tre tävlingar som avslutar STCC-säsongen, Karlskoga, Solvalla och Ring Knutstorp, blir det dessutom förlängda direktsändningar.

Webbsändningar blir det dessutom från de tävlingar som det av olika skäl inte är möjligt att sända i SVT. Det handlar om kvällstävlingarna på Mantorp Park (STCC) och i Strängnäs (RallyX Nordic) samt Västkustloppet i Falkenberg (STCC).

Att Sveriges Television växlar upp sina sändningar från STCC/RallyX Nordic är givetvis av stor betydelse.

– För samtliga klasser, team och förare är det givetvis av största vikt att få så mycket exponering som möjligt. Och vad kan vara bättre än att nå ut på det här sättet i SVT? frågar sig Lundin.

 

Alla TV-tider i SVT och SVT Play

1 maj 14.00-16.30 SVT2  STCC/RallyX Skövde live (12.30-16.30 SVT Play)

2 maj 18.00-19.00 SVT2 Magasin STCC/RallyX Skövde

 

26 maj 18.30-21.45 SVT Play STCC Mantorp live

27 maj 18.00-19.00 SVT2 Magasin STCC Mantorp

 

4 juni 17.30-19.00 SVT2 RallyX Arvika live (SVT Play 16.00-19.00)

5 juni 14.00-15.00 SVT1 Magasin RallyX Arvika

 

19 juni 14.45-16.40 SVT1 STCC Anderstorp live (SVT Play 13.00-16.40)

20 juni 18.00-19.00 SVT2 Magasin STCC Anderstorp

 

10 juli 12.30-16.40 SVT Play STCC Falkenberg live

11 juli 18.00-19.00 SVT2 Magasin STCC Falkenberg

 

28 juli 18.15-21.15 SVT Play RallyX Strängnäs live

29 juli 18.00-19.00 SVT2 Magasin RallyX Strängnäs

 

14 augusti 13.30-16.30 SVT1 STCC Karlskoga live (SVT Play 13.30-16.30)

15 augusti 18.00-19.00 SVT2 Magasin STCC Karlskoga

 

3 september 12.15-16.40 SVT1 STCC/RallyX Solvalla live (SVT Play 12.15-16.40)

4 september 17.00-17.55 SVT1 Magasin STCC/RallyX Solvalla

 

24 september 12.45-16.40 SVT1 STCC/RallyX Ring Knutstorp live (SVT Play 12.45-16.40)

25 september 17.00-17.55  SVT1 Magasin STCC/RallyX Ring Knutstorp

 

8 oktober 16.00-1750 SVT1 RallyX Skien, Norge live (SVT Play 14.30-18.00)

9 oktober 17.00-17.55 SVT1 Magasin RallyX Skien, Norge

 

STCC 2016

1 maj: Skövde

26 maj: Mantorp Park, kvällsrace

19 juni: Anderstorp

10 juli: Falkenberg

14 augusti: Karlskoga

3 september: Solvalla

24 september: Ring Knutstorp

 

RallyX Nordic

1 maj: Skövde

4 juni: Arvika

28 juli: Strängnäs

3 september: Solvalla

24 september: Ring Knutstorp

8 oktober: Skien, Norge

 

——–

 

Swedish Television (SVT) is stepping up its investment in STCC and RallyX Nordic. Along with the live broadcasts on the web, seven of this year’s races will be shown live on either SVT1 or SVT2!

– That our races will be broadcasted live in SVT’s traditional channels of course means a lot for our ability to continue to grow as a championship, both from a sporting and a commercial point of view, says Jonas Lundin, CEO of STCC AB.

STCC has had its given place in SVT the recent seasons. Races are broadcasted live on SVT Play, and will be summarized the day after the race with an hour-long magazine on SVT.

Through a continued strong cooperation, SVT will have extended focus on STCC and RallyX Nordic.

The season premiere in Skövde, May 1, SVT2 will broadcast live from 2:00 PM to 4:30 PM while the race can be watched as a whole in SVT Play 12:30 PM to 4:30 PM. The next day, the race is followed up with an hour-long STCC Magazine in SVT2.

– Skövde is one of seven races SVT will broadcast live in their traditional channels, as well as on the web, says Jonas Lundin CEO of STCC AB.

This season, STCC includes five different classes. In addition to STCC, the support classes are Porsche Carrera Cup, Renault Clio Cup, Swedish GT and Formula STCC Nordic. Three of the races (Skövde, Solvalla & Knutstorp) will run together with the rallycross championship RallyX Nordic, which also touches down for races in Arvika, Strängnäs and in Skien, Norway.

Seven of the championship races will thus be broadcasted live in either SVT1 or SVT2. The three closing races of the STCC season; Karlskoga, Solvalla, and Knutstorp, will also have extended live coverage.

The races that, for various reasons, isn’t possible to broadcast on SVT, a webcast will still be broadcasted. These races are the late night race at Mantorp Park (STCC), Strängnäs (RallyX Nordic) and West Coast Race at Falkenberg (STCC).

The fact that SVT steps up its broadcasts from STCC / RallyX Nordic is obviously of great importance.

– For all classes, teams and drivers, it is obviously of paramount importance to get as much exposure as possible. And what platform could be better than to reach out in this way in SVT? asks Lundin.

 

TV schedule for SVT and SVT Play:

 

May 1st – 2:00 PM to 4:30 PM – SVT2 – STCC / RallyX Skövde Live (12:30 PM to 4:30 PM SVT Play)

May 2nd – 6:00 PM to 7:00 PM – SVT2 – Magazine STCC / RallyX Skovde

 

May 26th – 6:30 PM to 9:45 PM – SVT Play – STCC Mantorp live

May 27th – 6:00 PM to 7:00 PM – SVT2 – Magazine STCC Mantorp

 

June 4th – 5:30 PM to 7:00 PM – SVT2 – RallyX Arvika live (SVT Play 4 PM to 7 PM)

June 5th – 2:00 PM to 3:00 PM – SVT1 – Magazine RallyX Arvika

 

June 19th – 2:45 PM to 4:40 PM – SVT1 – STCC Anderstorp live (SVT Play 1:00 PM to 4:40 PM)

June 20th – 6:00 PM to 7:00 PM – SVT2 – Magazine STCC Anderstorp

 

July 10th – 12:30 PM to 4:40 PM – SVT Play – STCC Falkenberg live

July 11th – 6:00 PM to 7:00 PM – SVT2 – Magazine STCC Falkenberg

 

July 28th – 6:15 PM to 9:15 PM – SVT Play – RallyX Strängnäs live

July 29th – 6:00 PM to 7:00 PM – SVT2 – Magazine RallyX Strängnas

 

August 14th – 1:30 PM to 4:30 PM – SVT1 – STCC Karlskoga live (SVT Play 1:30 PM to 4:30 PM)

August 15th – 6:00 PM to 7:00 PM – SVT2 – Magazine STCC Karlskoga

 

September 3rd – 12:15 PM to 4:40 PM – SVT1 – STCC / RallyX Solvalla live (SVT Play 12:15 PM to 4:40 PM)

September 4th – 5:00 PM to 5:55 PM – SVT1 – Magazine STCC / RallyX Solvalla

 

September 24th – 12:45 PM to 4:40 PM – SVT1 – STCC / RallyX Knutstorp live (SVT Play 12:45 PM to 4:40 PM)

September 25th – 5:00 PM to 5:55 PM – SVT1 – Magazine STCC / RallyX Knutstorp

 

October 8th – 4.00 PM to 5:50 PM – SVT1 – RallyX Skien, Norway live (SVT Play 2:30 PM to 6:00 PM)

October 9th – 5:00 PM to 5:55 PM – SVT1 – Magazine RallyX Skien, Norway

 

 

STCC 2016

May 1st: Skövde

May 26th: Mantorp Park, kvällsrace

June 19th: Anderstorp

July 10th: Falkenberg

August 14th: Karlskoga

September 3rd: Solvalla

September 24th: Ring Knutstorp

 

RallyX Nordic

May 1st: Skövde

June 4th: Arvika

July 28th: Strängnäs

September 3rd: Solvalla

September 24th: Ring Knutstorp

October 8th: Skien, Norge