Rasmus Mårthen och Dalecarlian Racing Team med film ifrån premiären