Välkommen att bevaka STCC 2014 

Säsongen närmar sig med stormsteg och för dig som vill besöka STCC eller RallyX Supercar Scandinavia i egenskap av journalist eller fotograf går det inom kort att ansöka om ackreditering till årets tävlingar.

 

Kalender STCC 2014

Mer info inom kort!

 

Bevaka STCC

Endast professionella fotografer kommer att godkännas för ackreditering till STCC:s tävlingar. Säkerhetsskäl och det ökade intresset för STCC i media gör att antalet ackrediterade fotografer kommer att begränsas för att fullgod service ska kunna erbjudas i presscenter.

Fotografer ska ha dokumenterad yrkeserfarenhet, samt ha godkänd uppdragsgivare. För godkänd ackreditering ska dokumentation kunna uppvisas på tidigare publicerade bilder i media som har tillräckligt god spridning för att uppfylla STCC:s krav. Minimiålder för att få fotografera ute på banan är 21 år.

Teamfotografer ska ha motsvarande kvalifikationer som övriga, det vill säga, inga teamfotografer utan dokumenterad yrkeserfarenhet kommer att godkännas för ackreditering.

För tillträde till bandepå samt bana gäller samma nykterhetskrav som i trafiken – det handlar om er och andras säkerhet! Nykterhetskontroll för tillträde till banområde kan genom SBF:s försorg förekomma på samma sätt som genomförs för deltagare och funktionärer. Det är frivilligt att medverka vid kontroll men det medför också att tillträde till banområdet kommer att nekas.

Godkända uppdragsgivare är de som uppfyller följande krav:

·         Bildbyråer med dokumenterad publicering av bilder
·         Dags- och specialpress med tillräckligt stor upplaga eller relevans för STCC
·         Hemsidor med relevant innehåll och stor spridning
·         Team
·         Banägare – 1-2 fotografer för dokumentation
·         Arrangerande klubb – 1-2 fotografer för dokumentation

STCC förbehåller sig rätten att neka ackreditering i de fall då upplagesiffror, uppdragsgivarens relevans, etc. inte anses uppfylla ovan nämnda kriterier.

Sökande ska på begäran kunna uppvisa dokumentation som styrker att ovanstående kriterier är uppfyllda.
Bekräftelse på godkänd ackreditering skickas tre till fyra dagar före tävlingshelgen.

Med vänlig hälsning,
Joakim Tärnström
Informationsansvarig, STCC AB

 
   
Ansök om ackrediteringSkicka mail till press@stcc.se, ange namn, telefonnummer, mailadress, uppdragsgivare, telefonnummer till uppdragsgivare samt vilken tävling ansökan gäller. Ange också om ansökan gäller fotograf eller journalist (eller båda). Ansökningsdeadline är en vecka innan tävling.  
   

DeltaPhoto officiell fotopartner till V8 Thunder Cars. 

För att förbättra säkerheten och tillgängligheten till fotoplatser på banan har V8 Thunder Cars förarförening utsett DeltaPhoto som föreningens officiella fotopartner. Göran Röjhagen, Mikael Rieslund och Joakim Alterius kommer att sköta fotograferingen åt alla team.

 DeltaPhoto kommer att bevaka test, kval och alla raceheat.
 DeltaPhoto kommer att tillhandahålla race- och depåbilder till teamen.

 De team som ändå vill använda egen fotograf får i vanlig ordning söka ackreditering hos STCC – men av säkerhetsskäl har kriterierna för att få ackreditering godkänd skärpts ordentligt till i år. 

För beställning av bilder, kontakta Deltaphoto:

Epost: 
goran_r@ownit.nu
Telefon:
08 – 52493677

 
Racefoto

Bengt-Åce Gustavsson och Hannele Björemo driver Racefoto som kommer att bevaka samtliga tävlingar för i år. Racefoto erbjuder bilder till intresserade deltagare till ett rimligt pris.

Kontakta Racefoto:

Bengt-Åce Gustavsson
Centralbacken 4
666 31 Bengtsfors
0703-409300
bengan@racefoto.se
http://www.racefoto.se