Välkommen att bevaka STCC, RallyX Nordic 2016

 

Säsongsackreditering

Säsongsackreditering delas ut till de som ansöker om ackreditering till flertalet tävlingar. Säsongsackrediteringen gäller för både STCC och RallyX. Mediapasset är utställt på den sökande personligt, mediapass för årsackreditering delas ut vid premiären på Skövde den 30 april-1 maj.

Deadline ackreditering

För säsongsackreditering önskar vi Din ansökan senast 20 april, för enstaka tävling önskar vi ansökan senast måndag innan tävlingshelg, för torsdagstävlingarna på Mantorp Park och Strängnäs vill vi ha den senast fredag innan tävling.

Bekräftelse

Bekräftelse för säsongsackreditering skickas till de som beviljas denna måndagen 25 april på angiven epostadress, för ackreditering till enstaka tävling bekräftas beviljad ackreditering på onsdagen innan aktuell tävling, undantaget torsdagstävlingarna på Mantorp Park och Strängnäs då dessa bekräftas på måndag innan tävlingsdag.

Säkerhetsmöte för foto och media

De enda som enligt säkerhetsreglerna har rätt att beträda banan/innerplan är licensierade funktionärer och fotografer. För att upprätthålla säkerheten är det obligatoriskt att delta i säkerhetsgenomgång för att kunna kvittera ut en fotoväst, tidpunkter för säkerhetsgenomgångar meddelas i ackrediteringsbekräftelsen.

På grund av säkerhetskraven är antalet fotovästar begränsade, endast arbetande fotografer tilldelas dessa. Mediapasset för skrivande journalister ger tillträde till bandepån, följ funktionärernas uppmaningar och gå aldrig i vägen för arbetet i depån eller i ”Fastlane”.

Villkor för ackreditering till STCC och RallyX Nordic

Endast mediarepresentanter med dokumenterad yrkeskunskap och uppdrag beviljas ackreditering för STCC och RallyX Nordic. Frilansfotograf/reporter uppmanas att ansöka via sina uppdragsgivare. I samband med utkvittering av ackreditering så friskriver man arrangerande bana och STCC AB för eventuellt ansvar vid olycka. Det innebär att ackrediterat företag/medias försäkringar och arbetsregler gäller vid arbete i bandepån och på banan. Minimiålder för att få fotografera ute på banan är 18 år.

Teamfotografer/skribenter ska ha motsvarande kvalifikationer som övriga, det vill säga, inga teamfotografer/skribenter utan dokumenterad yrkeserfarenhet kommer att godkännas för ackreditering.

Godkända uppdragsgivare

 • Bildbyråer och nyhetsbyråer med dokumenterad nyhetsförmedling.
 • Dags- och specialpress med tillräckligt stor upplaga eller relevans för STCC
 • Hemsidor med redaktionell bevakning.
 • Team
 • Banägare – 1 fotograf för dokumentation
 • Arrangerande klubb – 1 fotograf för dokumentation

STCC förbehåller sig rätten att neka ackreditering i de fall då upplagesiffror, uppdragsgivarens relevans, etc. inte anses uppfylla ovan nämnda kriterier.

Frilans måste ovillkorligen ansöka via sin uppdragsgivare.

Ansök om ackreditering

Skicka mail till micke.fransson@stcc.se med följande uppgifter:

 • Namn
 • Epostadress
 • Mobil
 • Fotograf/reporter
 • Uppdragsgivare
 • Kontaktperson uppdragsgivare
 • Epostadress uppdragsgivare
 • Telefon uppdragsgivare
 • Vilka tävlingar du söker ackreditering till.

Vid ansökan om årsackreditering uppge om ansökan gäller för STCC eller RallyX eller båda serierna.
Ange ”Ackreditering” i ämnesraden.