Välkommen att bevaka STCC och RallyX Nordic 2017

Säsongsackreditering

Ansökan för säsongsackreditering 2017 är stängd.

Ackreditering till enstaka tävlingar

Senast måndagen innan varje tävlingshelg önskar vi ansökan om ackreditering tävling för tävling och bekräftelse på ackrediteringen meddelas onsdagar innan tävlingshelg.

Villkor för ackreditering till STCC och RallyX Nordic

Endast mediarepresentanter med dokumenterad yrkeskunskap och uppdrag beviljas ackreditering för STCC och RallyX Nordic. Frilansfotograf/reporter uppmanas att ansöka via sina uppdragsgivare. Mediapass utfärdade av SBF eller NBF gäller inte som mediaackreditering på STCC och RallyX Nordic. I samband med utkvittering av ackreditering så friskriver man arrangerande klubb, bana och STCC AB för eventuellt ansvar vid olycka. Det innebär att ackrediterat företag/medias försäkringar och arbetsregler gäller vid arbete i bandepån och på banan. Minimiålder för att få fotografera ute på banan är 18 år.

Vad gäller fotografering på banan så måste man ha STCC/RallyX:s fotoväst, bara ackrediterade fotografer kan få denna och då efter att ha deltagit i någon av de säkerhetsgenomgångar vi håller för fotografer under varje tävlingshelg. Kom ihåg att det bara är funktionärer med licens och fotografer som genomgått säkerhetsgenomgång som har rätt att beträda banområdet. Antalet fotografer som får beträda banan är av säkerhetsskäl begränsat så grundprincipen är att en fotoackreditering per media beviljas.

Teamfotografer/skribenter ska ha motsvarande kvalifikationer som övriga, det vill säga, inga teamfotografer/skribenter utan dokumenterad yrkeserfarenhet kommer att godkännas för ackreditering.

Godkända uppdragsgivare

 • Dags- och specialpress med tillräckligt stor upplaga eller relevans för STCC.
 • Bildbyråer och nyhetsbyråer med dokumenterad nyhetsförmedling.
 • Redaktionell hemsida med dokumenterad nyhetsbevakning.
 • Informations- eller pressansvarig i STCC-team.
 • Banägare – 1 fotograf för dokumentation på aktuell bana
 • Arrangerande klubb – 1 fotograf för dokumentation på aktuell bana.
 • STCC förbehåller sig rätten att neka ackreditering i de fall då upplagesiffror, uppdragsgivarens relevans, etc. inte anses uppfylla ovan nämnda kriterier.
 • Frilans måste ovillkorligen ansöka via sin uppdragsgivare.

Ansök om ackreditering enligt nedan:

Skicka mail till micke.fransson@stcc.se med ”Ackreditering i ämnesraden med följande uppgifter:

 • Namn
 • Epostadress till sökande
 • Mobilnummer till sökande
 • Ange fotograf/reporter eller både och
 • Namn på Mediaföretag/uppdragsgivare
 • Kontaktperson på företaget/uppdragsgivare
 • Epostadress till kontaktperson på företag/uppdragsgivare
 • Telefonnummer till kontaktperson
 • Vilken tävlingen ansökan gäller