För bilder fria att använda i print och på web, maila micke.fransson@stcc.se för tillgång till STCC:s mediagalleri.