Styrelseordförande

Hans Bååth

Ledamöter

Jonas Lundin, VD

Daniel Sporre

Filip Sporre